Februar 2017

ANTI-STRES TRENING ZA TRENERE U KONJICU


Red vježbi, red kreativnog izražavanja, red pravilnog disanja, red razgovora i red smijeha. Tako bi se ukratko mogao opisati trodnevni anti-stres trening za trenere za pedagoge/inje s područja Hercegovačko – neretvanskog kantona iz 10 škola koji je održan u Konjicu u periodu od 22.02.2017. do 24.02.2017. u organizaciji TPO Fondacije. Da bi pedagozi/ginje mogli/e adekvatno odgovoriti na izazove s kojima se svakodnevno susreću u svom radu, moraju izgraditi mehanizme zaštite i odgovora na stresne situacije. U skladu s tim, odgovor je pružen u sklopu ovog treninga.
U sklopu trodnevnog anti-stres treninga za trenere u Konjicu prisutni/e pedagozi/ginje uz superviziju, predavanja i vježbe neuropsihijatrice Amre Delić (uposlenica Klinike za psihijatriju i psihoterapiju Medicinskog fakulteta Greifswald - Njemačka i istrazivačica EU Marie Sklodowska Curie Action "Children born of war"), su imali/e priliku učiti o tehnikama i načinima nošenja sa stresom koji je svakodnevni suputnik bez obzira na prirodu posla.
Vizualizacija sigurnog mjesta, vježbe pravilnog disanja, koktel smijeha, crtanje Nixonove krivulje stresa su bile samo neke od vježbi koje su učesnici/e prošli/e da bi uvidjeli/e što su njihovi stresori, kako ih prepoznati i na kraju kako se obraniti od istih.

Trening je održan u sklopu projekta Prevencije i smanjenja vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školi koji provodi TPO Fondacija, a upravo ove aktivnosti svjedoče o tome koliko je važno da osobe, koje su svakodnevno u doticaju s djecom i suočene s različitim izazovima, budu spremne jasno i pravilno odgovoriti na iste.