Februar 2017

ETOS RODNE RAVNOPRAVNOSTI U SARAJEVU


U ime religije i u ime Boga i danas se opravdava opresija, isključenje i subordinacija žena i svaki iskorak i otvaranje diskusije na ove teme stvara nelagode i strahove. Strah da vas neko ne prepozna kao feministicu, strah da ne izgubite stečenu poziciju, strah da nećete biti poželjni za brak i partnerstvo sa svjetonazorom koji se protivi diskriminaciji utemeljenoj na religiji dominiraju. O svemu ovome i rodnim teorijama koje prevladavaju u katoličkoj i islamskoj tradiciji govorilo se na još jednom seminaru etosa rodne ravnopravnosti koji je održan u Sarajevu, 25.02.2017. godine u organizaciji IMIC centra, TPO Fondacije i Omladinskog foruma Mostar uz podršku Ekumenske inicijative žena.

Doc. dr. Zilka Spahić Šiljak je naglasila važnost dekonstrukcije narativa koji učitavaju karakteristike ženske i muške naravi u tekst Kur'ana, jer to producira marginalizaciju ženskog subjekta i smještanje njene uloge na periferiju privatnog života. Mr.sci. Božana Katava je podsjetila između ostalog da su ženske aktivnosti u zajednici svedene na čišćenje prostora, organiziranje društvenih događaja i edukaciju, a da mnogim ženama nedostaje savjetovalište koje bi vodile žene jer se ne osjećaju ugodno da govore pred muškarcima o nekim bolnim temama kao što je nasilje u porodici.