Mart 2017

PRVA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA OSNOVNE ŠKOLE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONANakon realizacije obrazovnog ciklusa integracije svjetskog etosa u nastavno-obrazovne procese srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, TPO Fondacija je u suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, kulturu i nauku HNK pokrenula suradnju sa osnovnim školama ovog kantona. S tim u vezi, 4. i 5. marta 2017. godine u Mostaru je održan prvi seminar svjetskog etosa za nastavnike osnovnih škola.
Tim povodom, okupljeno je dvadeset vjeroučitelja/ica i nastavnika/ca istorije koji su zahvaljujući predavačima TPO Fondacije istraživali različite oblasti i aspekte svjetskog etosa u obrazovnom ali i bh. društvenom kontekstu. Unatoč tome što rade i predaju u skladu sa međusobno različitim nastavno-obrazovnim planovima i programima, ovaj seminar je okupio nastavnike/ce iz Mostara, Stoca, Konjica, Čapljine, Čitluka, Blagaja i Podveležja. U odnosu na to, predavači su nastojali ne samo obuhvatiti što opširnije aspekte svjetskog etosa već ujedno omogućiti uspostavljanje produktivnog dijaloga i razmjene iskustava i znanja iz oblasti mirovnog obrazovanja i kulture tolerancije općenito.