Mart 2017

TPO FONDACIJA OBILJEŽILA 8. MART: SOCIJALNA PRAVDA I
RADNIČKA PRAVA ŽENA I MUŠKARACA U BIH


Kako se prema radničkim pravima žena i muškaraca odnose aktuelne vlasti? Postoji li dugoročni koncept kako da se riješi ova problematika u zemlji u kojoj su vijesti o stečajevima svakodnevnica? Kakva su porodiljska i rodna prava radnica, koliko problematiku (ne) rješava reformska agenda? Zbog čega otpor prema obilježavanju ovog praznika? Sve su to pitanja koja su bila razmatrana na aktivnostima koje je TPO Fondacija priredila povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 8. marta 2017. godine TPO Fondacija je organizovala panel diskusiju na temu ''Socijalna pravda i radnička prava žena i muškaraca u BiH'' u hotelu Bosnia u Sarajevu. Eminentni sudionik/ce su bili: Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nermina Baljević, profesorica islamske vjeronauke u penziji i magistrica rodnih studija, Besima Borić, profesorica bosanskog jezika i književnosti u penziji, dugogodišnja političarka, socijaldemokratkinja fokusirana na pitanja socijalne politike, radničkih prava i socijalne zaštite i Branka Antić-Štauber, prim. doktorica iz Tuzle, predsjednica udruženja ''Snaga žene'' Tuzla. Povod panel diskusije je bio prisjećanje na historijsku borbu žena za prava svih radnica i radnika.
U krugu studenata s različitih fakulteta razgovaralo se o radničkim pravima i uslovima rada radnica i radnika na tržištu rada danas. Povod panel diskusije je bio prisjećanje na historijsku borbu žena za emancipaciju cijelog čovječanstva kao i propitivanje koliko u rješavanju problematika radnika i radnica mogu doprinijeti religijske zajednice i civilno društvo, a koliko žene u politici. Zaključci panel diskusije su bili da je obrazovanje ključni segment u emancipaciji, te da je vrijeme da se obrazovanju vrati dignitet jer je obrazovanje polazna tačka za promjene koje treba da se dese radi boljitka cijelog društva. Uzajamna solidarnost u zahtjevima za promjenom između žena i muškaraca je od krucijalne važnosti za prihvatanje činjenice da država, društvo i javna dobra pripadaju podjednako i ženi i muškarcu. Na kraju, aktivno građansko djelovanje osnaženog, osviještenog i odgovornog društva će voditi ka pozitivnim promjenama uključujući izjednačavanje prava, poboljšanje usluga, mogućnosti i prava svih radnika i radnica i društva općenito s ciljem izgradnje zdravog demokratskog društva.

Pored panel diskusije, TPO koordinatorica Melika Šahinović je povodom obilježavanja Dana žena radnica, u emisiji "Ja biram goste" koja se emituje na TV1, ugostila gošće: Jasnu Bakšić-Muftić, profesoricu na Pravnom fakultetu u Sarajevu, političarku Besimu  Borić i prim. dr. Branku Antić-Štauber ispred udruženja ''Snaga žene'' Tuzla. Emisija se bazirala na socijalnu pravdu i radnička prava uz prisjećanje na ključne razloge za borbu žena za emancipaciju cijelog čovječanstva i suprotstavljanje kapitalističkom ugnjetavanju svih radnika i radnica. Zaključeno je da borba Clare Zetkin i Rose Luxemburg još uvijek traje i da građanski aktivno i osviješteno društvo može i  treba preispitati uloge, odgovornosti i odnose žena i muškaraca radi postizanja socijalne pravde u bh. društvu.
Aktivnosti TPO Fondacije povodom obilježavanja 8. marta su bile medijski popraćene kroz web portale, televizijske reportaže kao i gostovanja na radio i TV stanicama:

http://vijesti.ba/clanak/350328/socijalna-pravda-i-radnicka-prava

http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/panel-diskusija-socijalna-pravda-i-radnicka-prava-zena-i-muskaraca-u-bih/195658


https://www.mreza-mira.net/vijesti/aktivnosti-mreze/panel-diskusija-socijalna-pravda-radnicka-prava-zena-muskaraca-u-bih/


http://www.civilnodrustvo.ba/resursni-centar/novosti/nvo-vijesti/poziv-na-panel-diskusiju-socijalna-pravda-i-radni%C4%8Dka-prava-%C5%BEena-i-mu%C5%A1karaca-u-bosni-i-hercegovini/


http://www.vazdan.com/vijest/ja-biram-goste-sa-melikom-sahinovic-socijalna-pravda-i-radnicka-prava/726383


https://allevents.in/sarajevo/medjunarodni-dan-zena-socijalna-pravda-i-radnicka-prava/1246087595476495#