Mart 2017

TREĆA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA
OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO


U suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo TPO Fondacija  je 9. i 10. marta 2017. godine u Sarajevu održala treću radionicu svjetskog etosa za nastavnike/ce osnovnih škola Kantona Sarajevo. Pedagoginje, socijalni radnici i nastavnice istorije jedanaest osnovnih škola sa područja KS aktivno su učestvovali na seminaru i propitivali različite aspekte integracije ovog programa u postojeći bh. obrazovni sistem.

Zahvaljujući uspostavljenoj suradnji sa Rijasetom islamske zajednice Bosne i Hercegovine kvaliteti ovog seminara je dodatno doprinijelo gostujuće predavanje Dr. Nezira Halilovića koji tematizirao temeljna utemeljenja svjetskog etosa u monoteističkim religijama Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu bogate sadržajne aspekte ovog seminara, kao i didaktičke materijale koje su nastavnici dobili tokom rada, okupljeni učesnici su usvojili i teoriju i metodu rada za uspješnu integraciju ovog projekta u bh. učionice.