Mart 2017

ČETVRTA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA
ZA OSNOVNE ŠKOLEU KANTONU SARAJEVO


Zahvaljujući svesrdnoj podršci Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo kao i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u Sarajevu je 23. i 24. marta 2017. godine  u organizaciji TPO Fondacija održan četvrti i ujedno posljednji ovogodišnji ciklus radionica svjetskog etosa za nastavnike/ce osnovnih škola Kantona Sarajevo. Ovom prilikom, stručna saradnica Prosvjetno-pedagoškog zavoda KS gđa. Mina Pleh pozdravila je sve prisutne pedagoginje, nastavnice bosanskog jezika, katoličkog i islamskog vjeronauka iz devet osnovnih škola sa područja KS koje su imale priliku učestvovati na seminaru svjetskog etosa i time aktivno doprinijeti uspješnoj integraciji svjetskog etosa u nastavno-obrazovne procese u Bosni i Hercegovini.
Pored uvoda u odgovarajuću metodologiju i literaturu, kao i priložene dodaktičke materijale,   određeni sadržaji i predavanja su bila posebno usmjerena na razmatranje temeljnih kocepata svjetskog etosa u odnosu na aktualne izazove u lokalnom ali i globalnom kontektsu. Zajedno sa predavačima i predavačicama, prisutne učesnice su također imale priliku u teorijskom ali i praktičkom smislu propitivati različite mogućnosti i aspekte kontekstualizacije svjetskog etosa u Bosni i Hercegovini.