Mart 2017

DRUGA KREATIVNA RADIONICA AKTIVIZAM I MLADI ZA MLADE
U OSNOVNIM ŠKOLAMA


Da je važno razgovarati o različitim oblicima nasilja, uzrocima i posljedicama, načinima za adekvatno suprotstavljanje, ali i o građanskom aktivizmu kao odgovornosti svake osobe u zajednici u kojoj živi, govori velika zainteresovanost učenika i učenica IX razreda Osnovne škole "9. maj" u Pazariću za temu o kojoj su imali/e priliku razgovarati puna dva sata na drugoj kreativnoj radionici pod nazivom Aktivizam i mladi koju je realizovala TPO Fondacija u okviru projekta ICDE 30.03.2017.
Mladi su zajedno s moderatoricom Melikom Šahinović propitivali i aspekte angažirane umjetnosti za koju su se složili da je jedan od vidova građanskog aktivizma jer kroz svoje djelovanje radi na ukazivanju na probleme i nepravde u društvu s ciljem poticanja pozitivnih promjena. Uočavanje problema, počev od onih ličnih do problema zajednice u kojoj živimo je primarni korak ka njihovom rješavanju. Svako se može suočiti s problemima, ali je važno o njima razgovorati i pokrenuti sebe ali potaknuti i druge da svojim aktivizmom doprinesu rješavanju problema, zaključili su mladi ljudi koji su dodali kako je iskreno prijateljstvo važno za svaku osobu, zbog toga trebamo brinuti jedni za druge, pomagati se međusobno i raditi dobra djela jer nas upravo takva djela čine ponosnim, ispunjenim i istinski sretnim.
Mladi su tokom radionice razgovarali o junakinji Niri te su imali priliku dobiti svoje primjerke stripova iz dvije edicije "Nira", zbirku pripovijetki "Nirini izazovi" kao i knjigu pod nazivom "Sve što (ne)želimo znati" autorice Elme Softić-Kaunitz i autora Pavla Kaunitz.
Radionicu su dodatno učinili zanimljivijom mladi glumci Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo Ivana Vojinović i Adis Omerović koji su kroz dva skeča o porodičnom nasilju i zanemarivanju prikazali posljedice koje takvo ponašanje ostavlja na dijete.Učenici/ce su nakon svakog skeča razgovarali ali i ponudili načine kako prepoznati i pomoći svom vršnjaku ili vršnjakinji ukoliko se nađu u jednoj od takvih situacija. TPO tim nastavlja s planiranjem novih radionica kada nas već naredne sedmice očekuju učenici/ce Osnovne škole "Zaim Kolar" u Trnovu.