April 2017

PETA KREATIVNA RADIONICA AKTIVIZAM I MLADI


O iskrenom prijateljstvu i spremnosti da pomognemo osobama u nevolji, volonterizmu, te našim ličnim osobinama, samopoštovanju i samoosnaživanju, razgovarali smo s učenicima i učenicama devetog razreda Osnovne škole Zaim Kolar u Dejčićima, kada je TPO Fondacija realizovala još jednu u nizu kreativnu radionicu Aktivizam i mladi 14. aprila, 2017. godine u okviru projekta IKDE. Zanimalo nas je kako mladi tumače volonterizam i sve što nam volonterizam pruža, kao i druge načine za lično osnaživanje i razvoj naše ličnosti. Mladi su dijelili svoja iskustva, razmišljanja ali su imali i priliku da nauče o važnosti poznavanja sebe i svojih osobina. Razgovarali smo o savjesti i odgovornosti kroz uloge koje imamo u porodici i školi, ali i kao građanin ili građanka zajednice u kojoj žive.

Zaključili smo da heroina Nira može i treba biti naš svjetonazor u pogledima na nepravde koje se oko nas dešavaju, te od nje možemo učiti kako postupiti u slučaju da smo svjedok ili svjedokinja takvim situacijama.
Uz glumce Ivanu Vojinović i Adisa Omerović, uspjeli smo i ovaj put otvoriti vrata za nova promišljanja o vrstama nasilja i efektivnim načinima za suzbijanje nasilničkih ponašanja u našoj sredini. Na kraju, biti dobar prijatelj znači biti iskren i dobronamjeran, odgovoran i brinuti se za našu porodicu i prijatelje kao i cijelo društvo, jer samo na taj način smo u stanju mijenjati svijet na bolje.