April 2017

TREĆA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA OSNOVNE ŠKOLE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


Nakon uspješne realizacije dvije radionice svjetskog etosa za nastavnike i nastavnice osnovnih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, TPO Fondacija je 22. i 23. aprila 2017. u Mostaru organizovala još jednu, posljednju za školsku 2016./2017. godinu, radionicu koja je bila mjesto susreta za petnaeset nastavnika i nastavnica iz jedanaest različitih osnovnih škola.
Okupljeni nastavnici/e bosanskog i hrvatskog jezika, islamskog i katoličkog vjeronauka, nastavnici/e njemačkog jezika i hostorije, kao i pedagozi/ginje su zajedničkim snagama i uz aktivno mentorstvo predavača/ice TPO Fondacije istraživali su različite oblasti i aspekte svjetskog etosa u obrazovnom ali i lokalnom i globalnom društvenom kontekstu.

Imajući u vidu specifičnost kantona u kojem se radi, kao i kompleksan obrazovni sistem koji je na snazi u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, predavači/ice su nastojali ne samo obuhvatiti što opširnije aspekte svjetskog etosa, već ujedno pokrenuti dijalog i razmjene iskustava iz različitih oblasti pedagoškog rada. S tim u vezi, dodjeljeni didaktički materijali su posebno bili usmjereni na teme koje se odnose na pitanja vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školi.