April 2017

ANTI-STRES TRENING ZA TRENERE U VITEZU


U periodu od 25.04.2017. do 27.04.2017. uz podršku Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjo-bosanskog kantona, TPO Fondacija je u Vitezu organizovala trodnevni anti-stres trening za trenere za pedagoge/inje i psihologe/inje sa područja navedenog kantona. Kao i u prethodnim partnerskim gradovima i školama, ovaj trening je održan u svrhu kreiranja dugoročnih resursa i obrazovanja stručnog osoblja za pružanje psiho-socijalne podrške nastavnicima i nastavnicama osnovnih škola kako bi školski uposlenici uspješno izgradili i zadržali mehanizme zaštite i pravilnog odgovora na svakodnevne stresne situacije u njihovom odgojno-obrazovnom radu.
Ovaj trodnevni anti-stres treninga za trenere u Vitezu je održan za ukupno dvanaest pedagoginja i psihologa/inja iz deset lokalnih osnovnih škola.

Realiziran je uz superviziju i fasilitaciju, predavanja i mnogbrojne interaktivne vježbe neuropsihijatrice Amre Delić (uposlenica Klinike za psihijatriju i psihoterapiju Medicinskog fakulteta Greifswald - Njemačka i istrazivačica EU Marie Sklodowska Curie Action "Children born of war"), a prisutni su imali jedinstvenu mogućnnost učenja o tehnikama i načinima nošenja sa stresom kako u radu tako i općenito u svakodnevnom životu. Ovo je četvrti trening upravljanja stresom koji je održan u sklopu projekta Prevencije i smanjenja vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školi a kojeg TPO Fondacija realizira u suradnji sa trideset partnerskih osnovnih škola i Ministarstvima obrazovanja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Srednje-bosanskog kantona.