Maj 2017

PRVA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA OSNOVNE ŠKOLE
U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU


Prvi seminar "Svjetski etos u školi" u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini" za Zeničko-dobojski kanton održan je 6. i 7. 05. 2017. u Zenici u hotelu "Zenica". TPO tim Fondacije iz Sarajeva – Alen Kristić i Monja Šuta-Hibert – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa i njegovu važnost u promociji i življenju univerzalnih vrijednosti, te radili na demonstraciji dvostrukih časova u nastavi. Projektom "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini" TPO Fondacija nastoji integrirati učenje o etičkim vrijednostima u bosanskohercegovačkom obrazovnom sistemu. U skladu s tim, 6. i 7. maja 2017. je održan seminar "Svjetski etos u školi" u Zenici.

Nastavnici/e iz različitih oblasti su imali priliku upoznati se s pojmom i konceptom svjetskog etosa i značaju učenja o etičkim vrijednostima. Riječ je o projektu koji je zasnovan na etičkoj i međureligijskoj dimenziji, odnosno inicijativi koja različitim aktivnostima i sadržajima podiže svijest i nastoji podsjetiti na temeljne zajedničke vrijednosti na nivou različitih društvenih sektora. Ovim povodom predstavljena  i online platforma etos.ba na kojoj se nalaze svi sadržaji i pomagala relevantna za integraciju etosa u različite obrazovne i pedagoške aspekte. Tokom seminara najviše pažnje je posvećeno tematskim cjelinama koje se tiču kulture nenasilja i poštivanja života, solidarnosti i pravednog ekonomskog poretka, tolerancije i istinoljublja kao i ljudskim pravima i partnerstvu muškaraca i žena.