Maj 2017

KONFERENCIJA "0% TOLERANCIJE NASILJU U ŠKOLAMA" - MOSTAR


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), uz podršku TPO Fondacije u Sarajevu, Youth Power u Mostaru, Udruženja Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA u Sarajevu, Centra za psihološku podršku "Sensus" u Mostaru, Centra za ljudska prava u Mostaru, Udruženja Altruist u Mostaru, Udruženja Genesis Project iz Banja Luke, Centra za društveno istraživanje "Global Analitica" iz Sarajeva kao i Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo HNK organizovalo je konferenciju o programu prevencije nasilja i maloljetničke delinkvencije pod nazivom ''0% tolerancije nasilju u školama''. Konferencija je održana 24.05.2017. u Centru za kulturu Mostar.  Pored mnogobrojnih partnera, nastavnika, pedagoga i učenika ovim povodom je prisustvovao i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta (HNK). U suradnji sa deset partnerskih organizacija iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona Sarajevo kao i iz Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je 24.05.2017. održalo konferenciju pod nazivom ''0% tolerancije nasilju u školama''.  Tim povodom je TPO Fondacija predstavila mnogobrojne edukativne programske aktivnosti koje su održane u školskoj 2016/2017 godini u gore navedenom kantonu.

Riječ je o realizaciji projektnih aktivnosti koje su planirane u okviru trogodišnjeg projekta "Prevencija i smanjenje vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školi" koji podrazumijeva implementaciju različitih programskih sadržaja iz oblasti učenja o etičkim vrijednostima, mirovnog obrazovanja i pedagoško-preventivnih programa iz oblasti vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školskoj i široj društvenoj zajednici. Cilj je uspostava otvorenog dijaloga i partnerstva sa zvaničnim vladinim institucijama širom zemlje kako bismo još sistematičnije i efikasnije pristupili implementaciji, riješavanju i prevenciji određenih problema u društvu koje se tiču gore navedenih oblasti. U tom smislu, navedeni projekat se realizira uz podršku ministarstava obrazovanja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Srednje-bosanskog kantona. Tokom konferencije, predstavnica TPO Fondacije Monja Šuta-Hibert se zahvalila svim nastavnicima i nastavnicama iz deset partnerskih osnovnih škola HNK i izrazila nadu da je protekla školska godina bila samo početak uspješne dugogodišnje suradnje i partnerstva.