Juni 2017

AKTIVIZAM I MLADI OSNOVNIH ŠKOLA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
TPO U OSNOVNIM ŠKOLAMA U BUSOVAČI, FOJNICI I JAJCU


Kako mladi propituju vlastite odgovornosti i odgovornosti zajednice s ciljem unapređenja demokratskog građanskog društva u kojem živimo? Zbog čega su važni kritičko razmišljanje, aktivizam i volonterizam i čemu nas uče? Bila su ovo neka od pitanja o kojima su mladi osnovnih škola u Srednjebosanskom kantonu razgovarali s TPO timom. U periodu od 15.5. do 13.06. TPO Fondacija je u okviru projekta "IKDE" upriličila posjete i realizovala edukativne radionice u osnovnim školama "Busovača" u Busovači, "Ivan Goran Kovačić" u Fojnici i "Berta Kučera" u Jajcu. Ovo je ujedno bila i prilika da učenici/e završnih razreda podijele razmišljanja i iskustva o različitim oblicima nasilja, kao i  mehanizme za sprečavanje i zaštitu od nasilničkog ponašanja. Cilj kreativnih radionica je bio potaknuti mlade da propituju, uče i aktivno rade, ali i da se hrabro zauzimaju za vlasitite inicijative koje nose pozitivne promjene u društvu.  
TPO Fondacija je, potpisivanjem nove saradnje s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona, počela realizaciju novih edukativnih radionica namijenjenih učenicima/cama osnovnih škola ovog kantona s ciljem podizanja svijesti o građanskog aktivizmu, nenasilju i kritičkom razmišljanju. Tako se TPO tim družio sa oko 50 učenika/ca iz tri osnovne škole koji/e su imali/e priliku upoznati se sa publikacijama "Nira", "Nirini izazovi" i "Sve što (ne)želimo znati!" koje je TPO Fondacija objavila u proteklom periodu. Upoznavajući se s publikacijama, prisutni su učili o angažiranoj umjetnosti kao jednom od načina građanskog aktivizma jer ona radi na ukazivanju na probleme i nepravde u društvu s ciljem poticanja pozitivnih promjena.
Uočavanje problema, počev od ličnih do onih koji su vezani za zajednicu u kojoj živimo je primarni korak ka njihovom rješavanju.Uslijedila je i diskusija o zloupotrebi i neadekvatnom korištenju interneta, ali i opasnostima od objavljivanja privatnih sadržaja na društvenim mrežama, kao i internet nasilju. Učenici/e su razmijenili/e mišljenja o načinima suprostavljanja različitim vrstama nasilja te zaključili kako se nasilju ne smije šutjeti i kako svi trebaju adekvatno reagovati ukoliko ga uoče. TPO Fondacija se nastavlja družiti sa mladim ljudima širom BiH i u narednom periodu.