Juni 2017

PEDAGOZI ZA SVOJ KOLEKTIV: UPRAVLJANJE STRESOM

Prvi set treninga u Srednjebosanskom kantonu


Više od 120 nastavnika/ca osnovnih škola u Busovači, Fojnici, Staroj Bili, Novoj Bili i Gornjem Vakufu-Uskoplju su pozitivnim stavom, opuštenom atmosferom, razgovorom i asertivnom komunikacijom kroz radionice pod nazivom "Upravljanje stresom" uspješno zaključili školsku 2016/2017 godinu. Radionice su održane u moderaciji školskih pedagoga/ica koji su tokom realizacije projekta "Prevencija i smanjenje vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja" stekli temeljno znanje i vještine u oblasti prevencije stresa na poslu.
U periodu od 19. do 26. juna održan je prvi set radionica u pet osnovnih škola: O.Š. "Uskoplje", O.Š. "Ivan Goran Kovačić", O.Š. "Busovača", O.Š. "Nova Bila" i O.Š. "Bila" s ciljem upoznavanja i boljeg razumijevanja stresa na poslu, kao i različitih tehnika njegovog prevazilaženja u privatnom i poslovnom okruženju. Aktivnosti su, uz navedeno, osmišljene ne samo radi pružanja psihosocijane podrške nastavnicima, već i jačanja postojećih ljudskih resursa škole te osnaživanja ukupnih školskih kolektiva.