Avgust 2017

FER DISKURSI: FEMINIZAM, RELIGIJA, PERSPEKTIVA


ŠTA SU FER DISKURSI?
Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje - makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca? Ako je odgovor na ova pitanja negativan, onda vam hitno treba FER diskurs terapija koja kroz susret feminizma i religije nudi nove horizonte razumijevanja, sebe i svijeta koji nas okružuje.

NAŠI CILJEVI...
Grupa građanki i građana, uglavnom mladih ljudi iz Bosne i Hercegovina, pokrenula je inicijativu  "Fer diskursi" s ciljem da reaktualizira teme religije i feminizma i vrati ih sa margine u centar rasprave o ljudskih pravima, ravnopravnosti, pravdi, pravičnosti i slobodi. U zemlji u kojoj se preko 90 posto ljudi izjašnjava vjernicama I vjernicima, i u kojoj su na snazi sekularni zakoni utemeljeni na međunarodnim normama ljudskih prva i sloboda, važno je kroz sučeljavanje feminističkih i religijskih perspektiva otvoriti prostor za dijalog, susret, učenje i propitivanje kako bi se došlo do novih formula shvaćanja prava i sloboda, posebno za one koji su manjina.

AKTIVNOSTI...
Kroz javne rasprave, kritičke i analitičke tekstove kao i naučno-istraživačko djelovanje inicijativa "Fer diskursi" će ukazivati na sve učestalije probleme diskriminacije i stigmatizacije žena i drugih manjina kako u mejnstrim religijskom diskursu, tako i u diskursima liberalnih demokracija.  Ako ste spremni na konstruktivnu kritičku argumentaciju i raspravu, pozivamo vas da nam se pridružite i ponudite svoj fer-intelektualni doprinos u kreiranju egalitarnog sustava vrijednosti, nasuprot sveprisutnoj patrijarhalnoj fobičnosti.

KADA SE SRETNU FEMINIZAM I RELIGIJA