Oktobar 2017

ODRŽAN DRUGI JEDNODNEVNI TRENING ZA NASTAVNIKE U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU: "Komunikacija i individualna suradnja nastavnika i roditelja"


U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU VAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Vitezu je 26.10.2017. održan drugi jednodnevni trening za 12 nastavnika i nastavnica osnovnih škola "Nova Bila" i "Travnik" u svrhu jačanja kompetencija iz oblasti uspješne komunikacije i individualne suradnje nastavnika i roditelja Srednjobosanskog kantona. Trening su vodile Šejla Džanan, pedagogica Treće osnovne škole Jaklić u Bugojnu, ždoktorica društvenih nauka iz oblasti školskog menadžmenta i  Snježana Petraš, školska pedagogica i psihologinja Osnovne škole "Nova Bila" U Novoj Bili.
Polaznici treninga su izrazili zainteresovanost za organizovanjem redovne edukacije nastavnika i nastavnica kao jednog od načina za prevazilaženje vlastitih stereotipa i predrasuda u svrhu što boljeg prihvatanja i načina rada sa različitom djecom, naročito sa djecom koja imaju određene poteškoće i koja su zbog nefunkcijonalnog kompletnog sistema osuđena na "neuspjeh" u daljem razvoju i napredovanju.
U razvoju svakog djeteta znatnu ulogu ima educiranost, osvještenost i način rada nastavnika. Stručnost i kompetencija nastavnika i nastavnica je nužna u rješavanju i suzbijanju vršnjačkog nasilja u školama.

Uočeni su problemi u odnosu uprave i nastavnog osoblja, gdje čak određene škole nemaju u praktičnoj primjeni jednake odredbe i zakone, iako su one zakonski unificirane za sve škole. Zaključeno je da svaki oblik treninga i edukacije pomaže nastavnom osoblju u što boljem funkcionisanju rada sa djecom. Jedan od najboljih primjera u razumijevanju potreba djece je razmjena individualnih iskustava nastavnika/ca iz istih razreda. Mišljenja su da se nastavnici/e koji rade na sebi, na vlastitoj edukaciji i osvještavanju, bolje i uspješnije snalaze u radu sa djecom.