Novembar 2017

ROD I LIDERSTVO - sa PPROFESORICOM STANFORD UNIVERZITETA


Zašto su važne teme roda i liderstva, šta utječe na liderske stilove i kakve liderske osobine pokazujemo ovisi o mnogim faktorima. Profesorica Melissa Johns sa Stanford Univerziteta je održala radionicu koju su zajedno organizirali Univerzitet u Zenici i TPO Fondacija za studente i nastavnike. Preko 40 studenata je prisustvovalo radionici i bili su aktivno uključeni u vježbe koje je profesorica Melissa pripremila za njih da im pojasni kako to izgleda kada djelujemo tako što pokazujemo moć.

Predstavnici Univerziteta profesor Darko Petković, profesor Malik Čabaravdić i Lamija Subašić  su bili domaćini skupa zajedno sa profesoricom Zilkom Spahić Šiljak.