Novembar 2017

ODRŽAN TREĆI SUSRET UČENIKA I UČENICA U OKVIRU PROJEKTA
"MEĐURELIGIJSKI DIJALOG KROZ UMJETNOST"11.11.2017
. u prostorijama JU Gimnazije "Dobrinja" održan je treći susret učenika i učenica u okviru projekta "Međureligijski dijalog kroz umjetnost" kojeg Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja Bosne i Hercegovine podržava zajedno sa TPO Fondacijom.  
Susret je održan u sklopu trećeg projektnog modula pod nazivom "Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive." Predavači su bili gospodin Siniša Mujabašić, prof. katoličkog vjeronauka  i gospođa Adna Kahriman, školska pedagogica. Nakon održanih predavanja, prisutni učenici i učenice su zajedno sa stručnim timom posjetili sarajevsku katedralu Srca Isusova gdje su se upoznali sa jedinstvenom historijom i arhitekturom katedrale.