Decembar 2017

DAN LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2017.
"PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI"


Tokom proteklih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, TPO Fondacija je zajedno sa 41 osnovnom i srednjom školom širom BiH realizirala niz edukativnih aktivnosti čiji je moto PROBUDI, POKRENI, PORMJENI. Ovogodišnja kampanja je okupila preko 200 nastavnika i nastavnica kao i preko 1000 učenica koji su zahvaljujući velikom broju didaktičkih i promotivnih materijala TPO Fondacije zajedno propitivali značaj i mogućnosti sinergijskog djelovanja porodice, nastavnika/ca i roditelja/ica. Uz podršku TPO Fondacije održano je preko 160 različitih radionica na kojima su podjednako učestvovali i nastavnici/ce i učenici/e i roditelji/ce a rezultati održanih aktivnosti su bili osnažene školske zajednice, nasmijana učenička lica i pozitivno iznenađeni roditelji.
Posljednji dan kampanje je tradicionalno obilježen Međunarodnim danom ljudskih prava kada je TPO Fondacija brojnim gostima/šćama predstavila sve održane aktivnosti i još jednom ukazala na značaj aktivne suradnje porodice i škole u smanjenju i prevenciji rodnog i vršnjačkog nasilja u bh. društvu. Sastavni dio kampanje je bio i objavljeni konkurs za najbolji strip rad namijenjen mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, a koji je rezultirao velikim brojem prijavljenih radova iz cijele Bosne i Hercegovine. Stručni žiri u sastavu: Sanja Jurić, prof. hrvatskog jezika, Semir Salihović, prof. religijske pedagogije i Neven Misavljević, ilustrator i grafički dizajner, izdvojili su 19 najboljih radova koji su u skladu sa zadatim smjernicama i kriterijima u potpunosti obuhvatili temu i zahtjeve konkursa. Pomenuti radovi su javnosti predstavljeni u sklopu promocije priručnika: "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja: jačanje kompetencija nastavnika u radu sa djecom" urednice Melike Šahinović i Amile Kahrović-Posavljak; "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja: jačanje kompetencija nastavnika u radu sa rodteljima", urednice Monja Šuta Hibertl kao i Baseline studija -Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u osnovnim školama" urednice Melike Šahinović i Alme Jeftić. Riječ je o publikacijama nastalim u okviru trogodišnjeg projekta "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školama" kojeg TPO Fondacija realizira uz podršku ministarstava obrazovanja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Srednjo-bosanskog kantona a u partnerstvu sa trideset osnovnih bosanskohercegovačkih škola. Na promociji se obratila stručna savjetnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Hercegovačko-neretvanskog kantona gđa. Emina Jusufbegović i ispred partnerskih osnovnih škola Srednjo-bosanskog kantona pedagoginja i psihologinja gđa. Snježana Petraš.

Promocija i kolektivna izložba najboljih strip radova su održane 11.12.2017. povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u svečanoj sali Jevrejske opštine, a cijeli događaj je okupio preko 180 mladih ljudi, djece, nastavnika i nastavnica, predstavnika/ca nekoliko ministarstava obrazovanja kao i drugih partnera TPO Fondacije. Tim povodom, zahvaljujući finansijskoj podršci Norveške vlade i  UniCredit banke d.d. Mostar, žiri je imao posebnu čast i zadovoljstvo proglasiti četiri najbolja strip rada u dvije kategorije za 2017. godinu.

PRVA KATEGORIJA ZA UČENIKE/CE UZRASTA OD 12 DO 15 GODINA:
Prvo mjesto: Valerija Barić, Osnovna škola 13. rujan, Jajce;
Drugo mjesto: Naida Mutapčić, Gimnazija Dobrinja, Sarajevo;
Treće mjesto: Selma Omerika, Osnovna škola Gnojnice, Gnojnice;
Specijalna Nagrada: Arnis Selimotić, Srednja građevinska škola Mostar, Mostar.

DRUGA KATEGORIJA ZA MLADE UZRASTA OD 16 DO 22 GODINE:
Prvo mjesto: Elma Nukić, Gimnaziija Živinice, Živinice;
Drugo mjesto: Yasmina Dorić, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo;
Treće mjesto: Amar Rahić, Gimnazija Mostar, Mostar;
Specijalna Nagrada: Elma Alić, Srednja građevinska škola Mostar, Mostar.

         OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA


     Video: https://youtu.be/8ECELA1mpxk