Januar 2018

REALIZOVAN PRVI JEDNODNEVNI SEMINAR ZA PEDAGOGE I PSIHOLOGE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU


Nakon uspješnih trodnevnih seminara iz oblasti stres menadžmenta koji su u toku 2017. godine realizovani u okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje", TPO Fondacija je započela realizaciju novog ciklusa anti-stres seminara. U partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, učesnici na seminaru u Mostaru, koji je održan 03.01.2018. godine, su bili pedagozi, psiholozi, stručni saradnici te predstavnici Zavoda za školstvo, Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Uz moderaciju dr. Amre Delić koja je kreirala i održala seminare "Upravljanje stresom" 2017. godine, novi seminari iz iste oblasti dali su dodatnu priliku da se sumiraju rezultati prošlogodišnjih aktivnosti na prevenciji i smanjenju stresa koje su realizovane u školama zajedno sa školskim kolektivima, učenicima i roditeljima. Cilj seminara je jačanje prosvjetnih radnika kako bi bolje razumijeli moći stresa i unaprijedili lične vještine radi uspješnog upravljanja i savladavanja stresa i njegovih posljedica.
U okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje" čiju realizaciju podržava Norveška vlada, TPO Fondacija je započela nove projektne aktivnosti planirane za drugu godinu projekta.

Anti-stres seminari su prvenstveno namijenjeni saradnicima, pedagozima i psiholozima iz deset partnerskih osnovnih škola  Hercegovačko-neretvanskog, Sarajevskog i Srednjobosanskog kantona. Kroz razgovor o privatnim i profesionalnim iskustvima sa suočavanjem sa stresom, učesnici u Mostaru su imali priliku učiti o novim metodama prepoznavanja i uspješnog savladavanja različitih oblika stresa. Svakodnevne obaveze kroz različite uloge koje nosimo u toku jednog dana kako u privatnog tako i u poslovnom okruženju, za sobom često ostavljaju stres. Uspješno definisanje stresora rezultira veću mogućnost u daljoj prevenciji i smanjenju stresa i stresnih situacija. Uz moderaciju dr. Amre Delić, uposlenice Klinike za psihijatriju i psihoterapiju Medicinskog fakulteta Greifswald - Njemačka i istrazivačica EU Marie Sklodowska Curie Action "Children born of war", specijalistkinje neuro-pshijatrije, sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom iz oblasti psihotraumatologije, socijalne traume, prevencije mentalnog zdravlja, i nasilja nad ženama, prisutnim se obratila i projektna koordinatorica Monja Šuta-Hubert ispred TPO Fondacije koja je sumirala rezultate prošlogodišnjih uspješnih projektnih aktivnosti te najavila nove aktivnosti koje se planiraju realizovati u narednom periodu. Jednodnevni seminari o upravljanju stresom će se u narednim danima realizovati u Sarajevu i Vitezu.