Januar 2018

ODRŽAN DRUGI SEMINAR IZ OBLASTI STRES MENADŽMENTA
U SARAJEVSKOM KANTONU


Koliko poznajemo stres, da li uspješno primjenjujemo tehnike prepoznavanja i savladavanja stresa te koliko dugo treba učiti i raditi na novim strategijama koje će pomoći da se stres i njegove posljedice ne nagomilaju? Bila su ovo pitanja kojim su se bavili pedagozi i psiholozi iz deset partnerskih osnovnih škola Kantona Sarajevo na drugom seminaru iz oblasti stres menadžmenta, kojeg je TPO Fondacija realizovala 04.01.2018. godine u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te uz podršku Norveške vlade. U okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje", TPO Fondacija realizuje drugi ciklus posebno kreiranih seminara namijenjenih prvenstveno pedagozima i psiholozima iz trideset partnerskih osnovnih škola Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona. Seminar je kreirala i vodila dr. Amra Delić, dok je deset učesnika u Sarajevu imalo priliku sudjelovati u mnoštvu participatornih vježbi i teorijskom predavanju dr. Delić s ciljem unapređenja vlastitih kompetencija radi uspješne prevencije i smanjenja svih oblika stresa. Cilj nastavka realizacije seminara iz oblasti stres menadžmeta je dodatna edukacija i osnaživanje prosvjetnih radnika da se lakše suoče sa stresom i njegovim posljedicama, kao i prenošenje znanja na školske kolektive u svojim matičnim školama.

Na jednodnevnom seminaru iz oblasti stres menadžmenta kojeg je TPO Fondacija organizovala u hotelu Saraj u Sarajevu, predstavljenje su nove tehnike i strategije u prepoznavanju i savladavanju stresa i njegovih posljedica. Vođeni idejom da učenje o stresu zahtijeva rad na ličnim osobinama i kompetencijama, deset učesnika je imalo priliku razmijeniti dosadašnja iskustva u radu na prevenciji i smanjenju stresora te primjeni stečenog znanja o prepoznavanju stresa kojeg su učesnici stekli prije godinu dana u prvom ciklusu seminara iz oblasti stres menadžmenta. Kroz participatorne vježbe, prisutni su učili o različitim stresnim situacijama te kroz grupni rad predlagali svoje solucije za ublažavanje njegovih posljedica.
Uz moderaciju dr. Amre Delić, projekt koordinatorica u TPO Fondaciji, Melika Šahinović, je razgovarala o projektnim aktivnostima koje su uspješno realizovane u prvoj godini trogodišnjeg projekta te najavila nove aktivnosti koje su planirane za realizaciju u narednom periodu. Sljedeći jednodnevni anti-stres seminar najavljen je za petak u Vitezu kada će tim TPO Fondacije raditi sa pedagozima i psiholozima osnovnih škola Srednjobosanskog kantona u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.