Januar 2018

ODRŽAN TREĆI SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJE STRESOM NAMIJENJEN
PEDAGOZIMA OSNOVNIH ŠKOLA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


O stresorima, tehnikama kao i strategijama suočavanja, prevencije i smanjenja stresa razgovaralo se na trećem stres menadžment seminaru u Vitezu, 05.01.2018 godine. Seminari iz oblasti stres menadžmenta su kreirani u okviru trogodišnjeg projekta Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u saradnji s ministarstvima obrazovanja Srednjobosanskog, Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona te se uz podršku Norveške vlade realizuje u trideset osnovnih škola. U hotelu Central u Vitezu, jednodnevnom seminaru su prisustvovali pedagozi, psiholozi kao i logopedi i defektolozi iz deset partnerskih škola Srednjobosanskog kantona. Prisutni su imali priliku dopuniti svoje znanje iz ove oblasti te podijeliti svoja iskustva o radu na ovoj temi koja su stekli u okviru prvog ciklusa trodnevnih seminara protekle godine. Cilj nastavka realizacije ovih seminara je osnaživanje pedagoga i drugog stručnog osoblja koji radi s djecom da se lakše i efikasnije suoče sa stresom i nose s njegovim posljedicama kao i da znanje stečeno na ovim seminarima prenesu na školsko osoblje radi integracije ove oblasti u kurikulume koji podrazumijevaju rad sa djecom i roditeljima. Seminar je vodila neuropsihijatrica i psihoterapeutkinja Amra Delić. Kroz participatorne vježbe koje se odnose na aktivno učešće participanata, prisutni su imali priliku učiti o emocijama i reakcijama osoba u stresnim situacijama te predlagati svoja rješenja za stresne situacije. Uz predavanje Amre Delić, prisutni su skrenuli pažnju na potrebu da se više razgovara i uči o asertivnosti, ključnoj u efikasnom suočavanju sa stresorima i nošenju sa posljedicama stresa.
Efektivne metode suočavanja sa stresom podrazumijeva kontinuirani rad na sebi, a to se posebno odnosi na asertivnost, vještinu koja omogućava da se izborimo za svoja prava, osiguravajući da se naše mišljenje i osjećaji uzmu u obzir, a pri tom se ne narušavaju prava drugih.


Sudionici u seminaru su također imali priliku dobiti primjerke priručnika Prevencija vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja: Jačanje partnerstva između nastavnika i roditelja, izdatog u okviru projekta Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje. Naredne aktivnosti iz oblasti upravljanja stresom planirane za 2018. godinu se nastavljaju 08.01.2018. u Mostaru kada na treninzima Meditativna relaksacija očekujemo nastavnike iz deset partnerskih škola.