Januar 2018

ODRŽAN SEMINAR MEDITATIVNE RELAKSACIJE U MOSTARU


U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU VAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Mostaru su 08. i 09.01.2018. održana tri seminara Meditativne relaksacije iz oblasti upravljanja stresom. Treningu je prisustvovalo ukupno 60 nastavnika i nastavnica, pedagoga/ica i ravnatelja/ica iz deset osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Voditeljica seminara je bila profesorica Zilka Spahić-Šiljak.
Cilj seminara je bio upoznati nastavno osoblje sa znanjem, praksama i razumijevanjem kao ključnim segmentima za održavanje budnog srca, jer ono pomaže u smanjenju vlastitog stresa i raspolućenosti koju čovjek svakodnevno osjeća u svome biću. Istraživanja su pokazala da je budno srce prirodni kapacitet svakog čovjeka, ali i da se budnost može usavršiti vježbom.

Prvi dio seminara je bio posvećem teoretskim saznanjima o pojmovima i tehnikama rada na sebi, dok je drugi dio bio posvećen praktičnim vježbama koje pomažu pri oslobođenju stresa i produktivnijeg svakodnevnog funkcionisanja. Sve tri grupe polaznika/ca seminara su zaključili/e kako bi se ovakav sistem rada trebao uvesti u redovnu edukaciju i usavršavanje svih nastavnika i nastavnica u svrhu što efikasnijeg i kvalitetnijeg rada u obrazovnim institucijama, zaključujući, da svakodnevni stres na poslu doprinosi lošijoj kvaliteti samog obrazovnog procesa.