Mart 2018

ŠTA NAM DANAS PREDSTAVLJA 8. MART:
POLITIČKA I EKONOMSKA PRAVA ŽENA U BIHPROGRAM AKTIVNOSTI TPO FONDACIJE POVODOM 8. MARTA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, TPO Fondacija u saradnji s Centrom za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu organizira panel diskusiju: ŠTA NAM DANAS PREDSTAVLJA 8. MART: POLITIČKA I EKONOMSKA PRAVA ŽENA U BIH, koja će se održati 08.03.2018. sa početkom u 10 sati u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije (na adresi Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta). Na panel diskusijii će govoriti profesorice Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić i predstavnica iz TPO Fondacije dr. sci. Medina Mujić, a panel će moderirati: mr.sci. Melika Šahinović.

Razgovarat će se o tome zašto je i danas važno obilježavati 08. Mart, šta mladi mogu učiti iz borbe sufražetkinja i aktivistica iz 19. stoljeća koje su neumorno tražile prava za žene i druge marginalne grupe. Jesu li žene danas ostvarile politička i ekonomska prava? Ima li diskriminacije i kako se ona održava na živote žena. TPO Fondacije svake godine organizira tematske rasprave, izložbe i performanse u povodu 08. marta i programska direktorica TPO Fondacije doc.dr. Zilka Spahić Šiljak ističe sljedeće: "Međunarodni dan žena treba da nas podsjeti na sve one žene koje žive i teškim uvjetima, koje ne mogu dobiti zaposlenje, koje su manje plaćene od muškaraca, koje su isključene zbog invalidnosti, koje trpe nasilje i druge oblike diskriminacije."