Mart 2018

OTVORENE UČIONICE POVODOM OBILJEŽAVANJA
MEĐUNARODNOG DANA ŽENA


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, TPO fondacija je zajedno sa Maarif koledžom u Sarajevu (7.03.2018.), Srednjom školom za kožu, tekstil i dizajn (5.03.2018.) kao i Željezničkim školskim centrom (7.03.2018.) održala tri Otvorene učionice na kojima su učenici i učenice imali priliku zajednički promišljati o značaju obilježavanja Međunarodnog dana žena u odnosu na lokalnu zajednicu u kojoj žive. Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji sa prof. Almom Ahmethodžić i pedagogicom Berminkom Hrelja, kao i tek uspostavljenim mostovima suradnje sa prof. Edisom Zilić, voditeljica Otvorenih učionica Monja Šuta-Hibert je kroz interaktivna predavanja i audio-vizuelnu naraciju sa zainteresiranim učenicima i učenicama razgovarala o 8. Martu i o različitim pitanjima koja se tiču socijalne pravde, radničkim pravima u svijetu i u BiH, te o ljudskim pravima općenito.

Koristeći mnogobrojne publikacije objavljene u sklopu TPO Fondacije koje su ovom prilikom svim prisutnim dodjeljenje, zainteresirani učenici i učenice su upoznati i motivisani da se uključe u različite oblike aktivističkih praksi koje su u službi sticanja životno korisnog znanja  ali ujedno i od koristi za lokalnu zajednicu. Tokom otvorenog razgovora sa mladima, nastavnicama i pedagoginjama, zaključeno je da je potrebno što više ovih i sličnih obrazovnih praksi kako bi naše škole bile ne samo rasadnici znanja, već ujedno i odgojne ustanove i stjecišta kontinuirane emancipacije i razmjene pozitivnih i inovatinih ideja za uspostavnu što pravednijeg bh. društva.