Mart 2018

ODRŽANA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA
U SREDNJOJ GRAĐEVINSKOJ ŠKOLI MOSTAR


ETOS Inicijativa je tokom školske 2016/2017 godine pokrenula program jačanja školskih kolektiva kroz formiranje Škola svjetskog etosa i trenutno je u Bosni i Hercegovini registrovano ukupno dvanaest srednjih i osnovnih škola.  Jedna od njih je Srednja građevinska škola Mostar u kojoj je 13.03.2018 i 14.03.2018 po prvi put održana radionica Svjetskog etosa u svrhu jačanja školskog kolektiva i međuškolske suradnje. Sinergijskim djelovanjem Srednje građevinske škole i Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca Mostar, te zahvaljujući odličnom predavačkom timu: Sanela Mesihović (profesorica i direktorica Srednje građevinske škole Mostar)  i fra Ivan Nujić (profesor i tajnik Franjevačke gimnazije u Visokom) zajedno sa učesnicima su pokazali i dokazali da je moguće ne samo rušiti dugogodišnje barijere već i graditi mostove suradnje utemeljene na dobrovoljnosti, inkluzivnosti i ljudskosti.
Svaka škola iz različitih razloga nastoji oblikovati vlastiti profil i prepoznatljivost koju zajedničkim snagama gradi cjelokupna školska zajednica. S tim u vezi, ukoliko se osvrnemo na aktualni životni kontekst, tehnološke i društvene promjene koje se odvijaju na mikro i makroplanu, vidimo da svaki mladi čovjek više nego ikada treba etičke, međureligijske i interkulturalne kompetencije. Imajući na umu izazove današnjeg vremena, mnoge škole ulažu veliki napor kako bi osmislile i unaprijedile produktivan i tolerantan suživot u školi. U tim naporima poticanja nenasilnog ophođenja među učenicima nemoguće je postići pozitivne dugoročne rezultate bez dobro osmišljenog koncepta učenja o etičkim vrijednostima.


S obzirom da mnoge školske zajednice čine pripadnici/e različitih vjerskih zajednica ali i nekih drugih manjinskih identiteta, koncept škola svjetskog etosa neizostavno čine metodologije rada i učenja koje potiču procese multikulturalnog učenja i komunikacije. Kako Srednja građevinska škola u Mostaru nije jedina "Škola svjetskog etos" u narednom periodu će ETOS tim podržati realizaciju ovih i sličnig incijativa širom BiH kako bi se konkretizirale temeljne ideje i principi primjene svjetskog etosa u školi.