Mart 2018

ODRŽAN PRVI SEMINAR "POREMEĆAJI PONAŠANJA I EMOCIJA KOD DJECE
I ADOLESCENATA – BOLJIM RAZUMIJEVANJEM DO ZDRAVIJEG ISHODA"
ZA PEDAGOGE OSNOVNIH ŠKOLA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


Osnaživanje škola kroz obrazovne programe s posebnim ciljem prevencije i smanjenja svih oblika vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja u školi i izvan škole je primarni fokus svih programskih aktivnosti koje TPO Fondacija u okviru projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje" realizuje već drugu godinu u saradnji s tri kantonalna ministarstva obrazovanja. U Mostaru 26.03.2018. smo započeli novi ciklus seminara za pedagoge pod nazivom "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem do zdravijeg ishoda" s ciljem osnaživanja školskih kolektiva u radu s djecom iz oblasti poremećaja ponašanja kod učenika. Pedagozi i psiholozi iz 10 partnerskih osnovnih škola HNK, saradnice iz Zavoda za školstvo Mostar, Pedagoškog zavoda, SOS Dječijeg i porodičnog sela kao i predstavnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK su bili/e učesnici/e jednodnevnog seminara kojeg je vodila doc.dr.med.sc. Nermina Kravić, neuropsihijatrica i subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije.
U prvom dijelu polaznici/e seminara nazivom "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem do zdravijeg ishoda" su podijelili praktična iskustva o situacijama s kojima se susreću tokom svakodnevnog rada s djecom. Navode da često neosvještenost i needuciranost nastavnog osoblja dovodi do poremećaja ponašanja i emocija kod djece.
Razgovarajući o dosljednosti u odgoju, prisutni su istakli da se to može odraziti pozitivno i negativno na razvoj ličnosti djeteta.

Rad sa djecom se vrlo često odvija individualno jer u razredima postoje različite strukture djece koja imaju i različite potrebe. Važno je podsjetiti nastavnike/ce da je u sklopu nastavne profesije, osim održavanja časa, još niz aktivnosti koje se odnose na grupni i individualni rad sa djecom. Rad sa roditeljima je također od iznimne važnosti jer pojedini roditelji odbijaju prihvatiti činjenicu da njihovo dijete ima određeni problem i da je potrebno izvršiti kategorizaciju djeteta što bi ujedno olakšalo i nastavnom osoblju u radu sa takvom djecom. Nakon realizovanog seminara u Mostaru, isti su planirani u Vitezu i Sarajevu, nakon čega će pedagozi i psiholozi uz mentorstvo TPO tima nastaviti raditi na ovoj oblasti sa nastavnicima u svojim školskim kolektivima koji će u sve programske aktivnosti uključiti i roditelje učenika svih partnerskih škola.