Mart 2018

DRUGI SEMINAR "POREMEĆAJI PONAŠANJA I EMOCIJA KOD DJECE
I ADOLESCENATA – BOLJIM RAZUMIJEVANJEM DO ZDRAVIJEG ISHODA"
ZA PEDAGOGE OSNOVNIH ŠKOLA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


Rezultati Baseline studije koju je TPO Fondacije sprovela u preko 30 osnovnih škola u tri kantona na početku realizacije projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" su pokazali da se školski djelatnici suočavaju s problemom nedovoljne informiranosti o temi poremećaja ponašanja kod djece. Zbog potrebe za dodatnom edukacijom o pravnilnom postupanju prema djeci i adolescentima s poremećajima ponašanja i emocija, koji često rezultiraju različitim oblicima nasilja ili je nasilje uzročnik takvih oblika ponašanja, u Vitezu je 27.03.2018. održan seminar za pedagoge pod nazivom "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem do zdravijeg ishoda". U školama se susrećemo s djecom sa težim ili lakšim oblicima poremećaja, djecu sa ADHD, opsesivno kompulsivnim oblicima ponašanja, anksioznosti, ovisnosti o internetu, stoga je cilj održanog seminara bio jačanje školske zajednice u radu s djecom i roditeljima radi smanjenja i prevencije poremećaja u ponašanju i emocijama kod  učenika i učenica osnovnih škola. Jedna od svega 12 dječijih psihijartica/ara u BiH, doc. dr. med. dc. Nermina Kravić, neuropsihijatrica i subspecijalistica dječije i adolescentne psihijatrije, je bila predavačica jednodnevog seminara za 12 pedagoga i psihologa partnerskih osnovnih škola Srednjobosanskog kantona.
Kroz predavanje, prisutni su imali priliku učiti i razmjenjivati iskustva u radu s djecom koji su imali teži ili blaži oblik poremećaja ponašanja i emocija u školi.

Svi su se složili kako je prirodno i razumljivo da roditelji teško prihvataju činjenicu da njihovo dijete ima problem, stoga je vrlo važno da školski djelatnici postepeno rade s roditeljima kako bi kroz zajedničku saradnju između škole i roditelja uspostavile metode rada s ciljem pružanja adekvatne pomoći djetetu. Također, prisutni su zaključili kako je potrebno više odgovornosti, rada i saradnje škola i institucija koje uključuju Dom zdravlja, policiju i Centar za socijeli rad jer boljom saradnjom, razumijevanjem i kvalitetnijim djelovanjem zasigurno doprinosimo zdravijem ishodu. Programske aktivnosti u okviru projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" se nastavljaju kroz rad s nastavnicima i roditeljima unutar 31 osnovne škole na ovom projektu.