Maj 2018

TPO FONDACIJA OBILJEŽILA DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM I DAN EVROPEMoramo više učiti o poštivanju i toleranciji prema različitim kulturama, stavovima i uvjerenjima, zalagati se za slobodu misli i govora, i raditi na uspostavljanju veće sigurnosti za ljudski život. To je najbolji način da se suprotstavimo diskriminaciji i nasilju nad čovječanstvom. Bile su ovo poruke vrijednih mladih ljudi Gimnazije Dobrinja s kojim je TPO Fondacija realizovala radionicu 11.05.2018. na temu "Mladi, antifašizam i Evropa", povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope.
Povodom obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, TPO Fondacija je realizovala otvorene učionice sa učenicima i učenicama srednjih škola Kantona Sarajevo. Uz mlade ljude Željezničkog školskog centra, TPO Fondacija se družila i sa mladim ljudima Gimnazije Dobrinja.

Uz moderatoricu Meliku Šahinović, projektnu koordinatoricu TPO Fondacije, mladi su imali priliku propitivati historijske važnosti koje se vežu za 9. maj te iskazati svoje stavove o ulogama i odgovornostima svih, a posebno mladih, u stvaranju kvalitetnije i sigurnije budućnosti za sve građane. Mladi su mišljenja da je tolerancija prema ljudima drugačijih od nas, ali i potreba za slobodom izražavanja i življenja prema vlastitim uvjerenjima imperativ za adekvatno suočavanje sa predrasudama koje društvo nameće. Važno je kontinuirano i kvalitetno obrazovanje koje podržava kritičko razmišljanje i izgradnju ličnih stavova, a pored toga prioritet mladih ljudi treba biti muđusobno razumijevanje i svijest za sve ljude, bez obzira na njihovu religiju, nacionalnost, rasu ili bilo koje drugo obilježje, poručili su učenici i učenice 1. razreda Gimnazije Dobrinja.