Juni 2018

SUSRETI VJEROUČITELJA U SARAJEVU:
RELIGIJSKO OBRAZOVANJE U SEKULARNOM KONTEKSTU


Nakon susreta u Zenici, TPO Fondacija je u suradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Katehetskim uredom Vrhbosanske nadbiskupije, nastavila sa organizacijom specifičnog obrazovnog programa koji je namijenjen osnaživanju islamskih i katoličkih vjeroučitelja. U odnosu na to, 25. i 26. juna 2018. godine u Sarajevu su održani treći i četvrti susret vjeroučitelja_ca sa područja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona Tuzla.
Gosti predavači su bili prof. dr. Nezir Halilović (Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini), mr. sc. Sead Fetahagić (politički analitičar i prevodilac), prof. Izet Numanović (Pedagoški zavod Kantona Tuzla) kao i prof. dr. Spahija Kozlić (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici). Nakon izloženih predavanja i diskusija koje su obuhvatale tematske oblasti koje se tiču ljudskih prava, filozofije i etike kao i uloge religijskog obrazovanja u sekularnoj državi,  usmene evaluacije su pokazale izraženu potrebu vjeroučitelja_ca za više ovakvih obrazovnih aktivnosti i međusobnih druženja.     


Ovo je ujedno posljednji seminar ETOS Inicijative u akademskoj 2017/2018. godini, a od septembra 2018. godine TPO tim i ETOS Inicijativa zajedno sa brojnim suradnicima_ama i partnerima nastavlja vrijedno raditi na planiranim projektnim aktivnostima i promociji etičkih vrijednosti u bh. obrazovanju.