Juni 2018

RAZUMIJEVANJEM PREMA ZDRAVIJEM ISHODU
PEDAGOZI SREDNJOBOSANSKOG KANTONA REALIZOVALI EDUKACIJE IZ OBLASTI POREMEĆAJA PONAŠANJA I EMOCIJA KOD DJECE I ADOLESCENATA


Pedagozi Srednjbosanskog kantona, koji su početkom mjeseca aprila prisustvovali seminaru "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem prema zdravijem ishodu" koje je vodila doc.dr.med.sc. Nermina Kravić, su u toku mjeseca maja 2018. godine za svoje školske kolektive pripremili i realizovali edukacije na ovu temu radi kvalitetnijeg upoznavanja s ovom oblasti i boljeg pristupa problemima s kojima se susreću u školi.  Uz moderatore pedagoge i psihologe ovog kantona, nastavnici razredne i predmetne nastave u 11 škola su imali priliku učiti o različitim poremećajima ponašanja kod djece i njihovim simptomima,  te podijeliti svoja iskustva i razmišljanja o poteškoćama s kojima se susrereću radi pronalaženja adekvatnih metoda rada sa ovom djecom i njihovim roditeljima.
Rezultati Baseline studije koju je TPO Fondacija 2017. godine sprovela u 30 osnovnih škola u tri kantona su pokazali prisutnost problema s učeničkom delikvencijom i različite oblike poremećaja u ponašanju koji su često uzročnici ili posljedice nekih od oblika nasilja, uključujući vršnjačko, porodično i rodno zasnovano nasilje. Potreba za dodatnom edukacijom nastavnog osoblja u oblasti prevencije i smanjenja svih oblika nasilja je doprinijela planiranju stručnih edukacija pedagoga i nastavnika u 31 osnovnoj školi u tri kantona. U okviru programskih aktivnosti druge godine realizacije projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" TPO Fondacija je tijekom mjeseci aprila i maja, organizovala edukacije za pedagoge i nastavnike pod nazivom "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata".

Uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport SBK, bili smo u prilici da da damo svoju podršku pedagozima i prisustvujemo edukacija koje su pedagozi pripremili za svoje školske kolektive. Cilj svih edukacija je jačanje školskih djelatnika radi pružanja efikasne i adekvatne pomoći djetetu s poremećajima u ponašanju i njegovim roditeljima koji nerijetko teško prihvataju činjenicu da njihovo dijete ima neki od poremećaja u ponašanju ili emocijama. Osnovne škole u kojima su realizovane edukativne aktivnosti su: OŠ Bila, OŠ Nova Bila, OŠ Edhem Mulabdić, Opare, Novi Travnik, Treća osnovna škola, Bugojno, Prva osnovna škola Jaklić, Bugojno, OŠ Berta Kučera Jajce, OŠ Ivan Goran Kovačić, Gojevići, Fojnica, OŠ Travnik, OŠ Kaćuni i OŠ Busovača.