August 2018

Konferencija "0% tolerancije na nasilje u školi" u Mostaru 2018.


Cilj konferencije "0% tolerancije na nasilje u školi" koja je održana u Mostaru 29.8.2018. godine u saradnji sa partnerskim organizacijama: TPO Fondacija, Snaga mladih, Altruist, Genesis project, Youth Power i drugi bio je da se predstave rezultati zajedničkog rada na projektima vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školama HNK.
TPO Fondacija provodi aktivnosti na prevenciji različitih oblika nasilja koje se događa i u školi ali i izvan nje. U ove aktivnosti su uključeni pedagozi, nastavnici, učenici i roditelji.
Pod motom Djeca su naše ogledalo  u preko 30 škola u tri kantona održano je niz aktivnosti i uključeno preko 2000 osoba. Poseban doprinos TPO Fondacije se ogleda i u tome što je ostvarena saradnja sa fakultetima u Mostaru i Sarajevu kako bi se moduli na teme rodno zasnovanog nasilja uključile u nastavne planove odjela koji obrazuju budući nastavni kadar.