Septembar 2018

Radionica o transgeneracijkoj traumi
na Univerzitetu Turku u Finskoj #NIKAD PONOVO


Projekat #AgainNeverAgain ima za cilj da riješi problem prikrivene mržnje, predrasuda i represije koje se naučene kroz neizliječene i prenesene traume koje se održavaju u svakodnevnom životu kroz naizgled bezopasne svakodnevne aktivnosti. Partneri projekta iz Finske, Danske, Rumunije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Poljske i Italije će zajedno sa studentima razviti i održati četiri radionice u svojim lokalnim zajednicama kako bi testirali alate za iskustveno učenje (ELT) i istražili štetni utjecaj prenesenih kolektivnih trauma te načine na koje one doprinose kontinuiranom razvoju mržnje i osvete. Događaji će okupiti ukupno 200 učenika i 200-300 članova zajednice pa samim tim širiti utjecaj putem društvenim mreža i medija.

Rezultati projekta će biti predstavljeni na završnoj konferenciji "#NeverAgain: Podučavanje o prenosu traume i sjećanja kroz iskustveno učenje", koja će biti zasnovana na radionicama i uključit će između 50 i 100 profesionalaca i mladih ljudi širom Evrope iz različitih institucija: univerziteta, nevladinih organizacija, javnih organizacija (muzeja) i lokalnih zajednica. U fazi diseminacije planiramo da razvijemo i pokrenemo transnacionalnu edukativnu platformu koja kombinuje različite metode iskustvenog učenja u učionici i pojedinačne online webinare / video igrice koje će se distribuirati nastavnicima iz različitih oblasti koji se bave kolektivnim sjećanjima, ali i edukatorima iz nevladinog sektora i  javnih organizacija.