Novembar 2018

SEMINARI "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO ZASNOVANO NASILJE"
REALIZOVANI U PRVIH PET PARTNERSKIH ŠKOLA
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


O važnim temama za školske zajednice, sociologiji roda i rodno zasnovanom nasilju, se razgovaralo s nastavnicima u pet osnovnih škola Srednjobosanskog kantona u periodu od 25. oktobra do 13. novembra 2018. godine. U organizaciji TPO Fondacije, saradnice, pedagoginje i psihologinje iz ovog kantona, Snježana Petraš i Šejla Džanan su održale seminare u osnovnim školama: "Treća osnovna škola Bugojno", "Prva osnovna škola Jaklić" u Bugojnu, O.Š. "Kaćuni" u Busovači, O.Š. "Berta Kučera" u Jajcu i O.Š. "Edhem Mulabdić" u Oparama, Novi Travnik

Seminari su realizovani u okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" kojeg TPO Fondacija realizuje u saradnji s tri kantonalna ministarstva obrazovanja FBiH. Cilj seminara je jačanje školskih zajednica o temama sociologije roda i zastupljenih oblika rodno zasnovanog nasilja radi njihovog prepoznavanja i prevencije. Nastavnici preostalih šest osnovnih partnerskih škola SBK će također imati priliku razgovarati o ovim temama u narednom periodu.

Kroz oluju ideja učesnici su razgovarali o najpoželjnijim društvenim ulogama žena i muškaraca te su navodili najčešće uloge majke, supruge, domačice, učiteljice, kćerke i sestre, te da se zbog promjene okolnosti sada javljaju i druge uloge kao što je hraniteljica porodice. Učesnici su također isticali svoje uloge supruga, oca, učitelja, sina, brata, te su zaključili kako su najvažnije uloge na koje su ponosni upravo uloge očeva i majki. Još uvijek je primjetno postojanje stereotipa o određenim zanimanjima i potrebno je vremena da se društvo oslobodi mnogih stereotipa koji se vežu za obrazovni sistem i poziv učitelja i učiteljice.

Neki od zaključaka seminara je da je obrazovanje neophodno radi prevazilaženja tradicionalnih shvatanja kada je u pitanju položaj žene u porodici i društvu. Kada je u pitanju nasilje, društvo još uvijek ne reaguje ili ne reaguje na adekvatan način. Ne obraćamo pažnju na svakodnevnu upotrebu rodno osjetljivog jezika te se žene na ovim prostorima ne prepoznaju, "nevidljive su". Potrebno je dodatno raditi na prevazilaženju stereotipa a to uključuje dodatni napor da se u školske udžbenike uvrsti ova problematika te da nastavnici budu više osviješteni o rodno zasnovanom nasilju kao društvenom problemu.