Novembar 2018

REALIZOVANO 10 SEMINARA "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO
ZASNOVANO NASILJE" U PARTNERSKIM ŠKOLAMA
hERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i TPO Fondacija iz Sarajeva su u razdoblju od 23. oktobra do 14. novembra organizirali seminare za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja" na kojima je učestvovalo 200 nastavnika/ica i školskih pedagoga.
Teme seminara su bile sociologija roda i rodno zasnovano nasilje. Koordinator projekta je stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Emina Jusufbegović, a voditelji seminara su stručne savjetnice iz Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo, Edna Haznadarević i Andreja Pehar.
Cilj seminara je osnažiti školske zajednice u borbi protiv svih oblika nasilja unutar i izvan škole, te podići svijest o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja kako bi se doprinijelo stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

U realizaciji projekta je uključeno 10 osnovnih škola iz Grada Mostara:
1. Osnovna škola Antuna Branka Šimića2. Osnovna škola Ivana Gundulića
3. Osnovna škola Ilići
4. JU Osnovna škola Mustafa Ejubović Šejh Jujo
5. JU Osnovna škola Zalik
6. JU IV Osnovna škola
7. Osnovna škola Ilije Jakovljevića
8. Treća osnovna škola
9. JU Osnovna škola Gnojnice
10. JU Osnovna škola Blagaj

Na seminaru održanom 14. novembra su predstavljeni osnovni pojmovi vezani za sociologiju roda: spol i rod, biološke i genetske interpretacije spola i roda, rodni identitet, teorija rodnih uloga, kao i rodne nejednakosti koje proizlaze iz predrasuda i stereotipa. Učesnici seminara su, također upoznati i sa najznačajnijim pravnim dokumentima koji se odnose na nasilje u porodici i ravnopravnost spolova kao institucionalnim odgovorom za rješavanje ovih vrlo značajnih društvenih problema.
Cilj seminara bio je sticanje teorijskih znanja vezanih za razumijevanje rodne tematike i rodnih odnosa, kao i senzibiliziranje za manifestne i latentne oblike rodnih nejednakosti.

Ovaj seminar predstavlja jednu od planiranih aktivnosti u okviru programa TPO Fondacije koji se već tri godine uspješno provodi u partnerskim školama u Gradu Mostaru, a dio je Akcionog programa prevencije vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.
Sljedeća aktivnost koja doprinosi osnaživanju nastavnika i pedagoga odnosi se na pitanje traume koja utječe na kvalitet života i često je uzrok za činjenje ili trpljenje nasilja a bit će održana 18. i 19. decembra 2018. godine.