Novembar 2018

REALIZIRANO ŠEST SEMINARA "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO
UTEMELJENO NASILJE" U ŠEST PARTNERSKIH ŠKOLA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU


Održano je još šest seminara u šest partnerskih škola Srednjobosanskog kantona u periodu od 11 do 30. Novembra 2018. godine na temu "Sociologija roda i rodno utemeljeno nasilje" (PGBV). Nastavnici koji su sudjelovali na seminarima djeluju u sljedećim školama: OŠ "Ivan Goran Kovačić" Fojnica, OŠ "Nova Bila", OŠ "Busovača", OŠ "Bila", OŠ "Travnik", and OŠ "Uskoplje". Pedagoginja Šejla Džanan i psihologinja Snježana Petraš, kao saradnice TPO Foundacije su vodile seminare. Ključni cilj seminara bio je edukacija u oblasti sociologije roda i rodno zasnovanog nasilja, što nedostaje u redovnom školskom programu, posebno za nastavnike osnovnog obrazovanja.
Rezultati su pokazali nedostatak informiranosti o temama roda, dok je većina nastavnika priznala da su različiti oblici rodno zasnovanog nasilja prisutni u školama i porodicama djece.

Kroz vježbe, učesnici seminara su imali priliku naučiti nešto novo, ali i podijeliti svoja iskustva o tome kako se nose za različitim oblicima nasilja, te kako postupaju prema protokolima u svojim školama u suradnji sa školskom administracijom i roditeljima učenika. Nastavnici su zaključili da je komunikacija najvažniji segment u rješavanju problema nasilnog ponašanja. Iako imaju protokol o postupanju u slučajevima nasilja u školi koji je propisalo Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona, interna organizacija  i odnosi između roditelja, djece i škole su mnogo važniji, jer zdraviji odnosi među njima osiguravaju svjetliju budućnost za djecu.