Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U JU SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI JEZERO U SARAJEVU


Kampanja 16 dana aktivizma može biti fokusirana na pitanja nenasilja i tolerancija što su ove godine učinili učenici Medicinske škole.Na prijedlog Vijeće učenika ove škole i uz facilitaciju vrijednih nastavnica Vildane Brulić-Šipilović i Belme Mehanić-Kapo, svaki učenika/ca je trebao  odabrati citate poznatih filozofa, književnika, mirotvoraca, umjetnika i ostalih ljudi koji su doprinjeli izgradnji civilizacije na temu tolerancije i nenasilja. Prikupljeni citati su se čitali na prvom času obje smjene.

Od prikupljenih citata učenici su formirali zid tolerancije i nenasilja koji će učenike podsjećati na važnost tolerancije u svakodnevnom životu. Pored toga, urađen je i kalendar za 2019. godinu sa prigodnim porukama. Cilj je svakodnevno podsjećati učenike na prave životne vrijednosti i na važnost rada na razvoju vlastite ličnosti i ogledati se u primjerima velikih ljudi koji mogu biti inspiracija da svako od nas bude bolji.