Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U ŠKOLAMA U TUZLANSKOM KANTONU


"Potrebno se staviti u tuđu poziciju kako bi osjetili empatiju i izbjegli rodne predrasude", jedan je od zaključaka učenika i učenica osam osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona koji su u saradnji sa TPO Fondacijom pod motom "Djeca su naše ogledalo" realizirali niz aktivnosti u okviru "16 dana aktivizma".
U ovogodišnjoj kampanji su učestvovali učenici i učenice iz sljedećih tuzlanskih škola: OŠ "Husino", OŠ "Pasci", OŠ "Brčanska Malta", OŠ "Bukinje", Srednja medicinska škola, Srednja elektrotehnička škola,  JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i Srednja mješovita škola Gračanica.
Kroz razne aktivnosti i radionice su došli do zaključaka da je potrebno staviti se u tuđu poziciju da bi osjetili šta drugi osjećaju i time izbjegli rodne norme i predrasude, kao i da primjena sile uči djecu da se jedino sila uvažava. "Djeca su naše ogledalo" je moto pod kojim su se odvijale ovogodišnje aktivnosti TPO Fondacije sa partnerima u osnovnim i srednjim školama. Cilj kampanje 16 dana aktivizma je prenijeti poruke nenasilja ali i netolerancije prema svim oblicima nasilja, uključujući i nasilje nad djecom i vršnjačko nasilje. Trokut partnerstva kojeg čine školska zajednica, roditelji i djeca je ključan u preveniranju i reduciranju svih oblika nasilja te je potrebno da se na različite načine odnos između škole, roditelja i djece uzajamno jača.

Prosvjetni radnici u Tuzlanskom kantonu su u više navrata organizirali aktivnosti tako da su učenici starijih razreda imali više mogućnosti da na primjeru vlastitih iskustava objasne rodne predrasude i stereotipe, i da shvate pojmove rodne ravnopravnosti i diskriminacije. U OŠ "Pasci" dvije učenice iz devetog razreda su podijelile iskustva glede sportova kojima se bave a koji važe za tipično "muške sportove" (boks i fudbal).  Drugi zanimljiv primjer je realiziran kroz saradnju JU Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju i učenica i učenika Srednje elektrotehničke škole u Tuzli na Međunarodni dan ljudskih prava (10. decembar). Ciljevi radionice su bili da se učenici i učenice osposobe za prepoznavanje kršenja ljudskih prava i razvijanje osjetljivosti za situacije kada su ta prava ugrožena i da nađu načine za djelovanje u korist zaštite ljudskih prava. Tom prilikom učenici i učenice su zaključili da je za zaštitu ljudskih prava prevashodno potrebno njihovo poznavanje, kao i poznavanje domaćih i međunarodnih dokumenata koja garantiraju ljudska prava.