Decembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U ŠKOLAMA
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


U OŠ "Antuna Branka Šimića" u Mostaru je 07.12.2018. pedagogica Anđela Džidić održala tri radionice sa 17 učenika na temu vršnjačkog i rodnog nasilja. U OŠ "Blagaj" su realizirane edukativne radionice sa učenicima četvrtog i šestog razreda. 10.12.2018. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, učenici ove škole su pripremili i realizirali prezentaciju za svoje vršnjake. U OŠ "Gnojnice" su učenici učestvovali u nekoliko radionica koje su vodili njihovi razrednici: Adisa Ramić, Ajla Husić, Asija Hanić, Alema Fazlić, Adisa Rahimić i Đenita Šemić. Radionicama je ukupno prisustvovalo 136 učenika. Učenici su izradili panoe i aktivno učestvovali u diskusijama na temu rodne ravnopravnosti, kao i prevencije svih oblika nasilja i diskriminacije. Završna aktivnost u sklopu obilježavanja "16 dana aktivizma"  je bila radionica "Igra broda" za članove Vijeća učenika povodom Dana ljudskih prava. Voditeljica ove aktivnosti bila je pedagogoca škole Alenka Čolaković-Avdić.

U OŠ "Ivana Gundulića" u Mostaru je 23.11.2018. godine održana radionica "Rodni stereotipi". Radionicu su vodile školska pedagogica Nikolina Stojić i bibliotekarka Mirela Škutor. U radionici je učestvovalo 20 učenika od trećeg do devetog razreda. U OŠ "Ilići" Mostar su održane radionice sa učenicima devetog razreda. U sklopu radionice su objašnjeni pojmovi i obilježja spola i roda te oblikovanje rodnih uloga kroz socijalizaciju. U OŠ "Ilije Jakovljevića" Mostar je realizirano 10 aktivnosti, od razgovora i izrade stripova do različitih radionica, debata i literarnih radova na temu rodnih uloga. IV osnovna škola Mostar je u saradnji sa TPO Fondacijom organizirala radionicu pod nazivom "Nemoj mi se rugati". Voditeljice radionica su bile učiteljice četvrtih razreda. U OŠ "Mustafa Ejubović – Šejh Jujo" su uz koordinaciju pedagogice Halime Razić od 25.11. do 07.12. 2018. godine održane mnoge radionice sa preko 150 učenika ove škole.