Januar 2019

ODRŽANI P4C TRENINZI SAPERE-A ZA NIVOE 2A I 2B


Program filozofije za djecu (P4C) je krajem 20 st. razvio profesor Mathew Lipman sa Univerziteta u Kolumbiji (SAD) i danas se koristi u više od 60 zemalja svijeta. Drugi i treći trening SAPERE-a u BiH u organizaciji TPO Fondacije je vodila prof. dr. Patricia Hannam, savjetnica za obrazovanje u Engleskoj i dugogodišnja trenerica SAPERE programa.

Učesnici/ce i ovih treninga su bili/e Zilka Spahić-Šiljak i Melika Šahinpašić (TPO Fondacija), Elma Softić-Kaunitz (Jevrejska općina Sarajevo), Sedžida Hadžić (Treća gimnazija Sarajevo), Elmana Cerić (Druga gimnazija Sarajevo), Remzija Hurić-Bećirović (Bošnjačka gimnazija Sarajevo), Dragana Koprivica (Franjevačka gimnazija Visoko), Sead Fetahagić (politički analitičar i prevodilac), Mirza Džananović i Aida Spahić (Filozofski fakultet u Zenici), Muhamed Gluhić (OŠ "Ahmed Muradbegović" Zenice) i Mubina Muftić (OŠ "Vareš Majdan" Vareš).