Mart 2019

ANTISTRES SEMINARI ZA PEDAGOGE I NASTAVNIKE
KANTONA SARAJEVO


"Nikada ne treba kritikovati djetetovu ličnost, već samo postupke.", naglasila je profesorica pedagogije i psihologije na radionici o važnosti emocija u razvoju djeteta. Na dva seminara održana u Sarajevu, 06. marta 2019. godine, prisustvovalo je 35 nastavnika i pedagoga iz 10 škola Kantona Sarajevo.
Učesnicima seminara najdraža emocija je ljubav, kako su naveli, kada su u ljubavi osjećaju se kao da lete i imaju osjećaj da su tada najbolji ljudi. Također su naglasili da je i djeci najpotrebnija ljubav kako bi bili najbolje verzije sebe.
Ljubav izaziva sreću koja je još jedna od emocija koja je bitna za razvoj ličnosti. Učesnici seminara na naveli da djecu najviše usrećuje dobra ocjena, pohvala i ljubaznost. Smatraju da rečenica "Nisi dovoljno dobar!" sputava dijete i da se u svakoj situaciji treba tražiti način da se dijete motiviše. Kroz vježbe, učesnici seminara su imali priliku učiti o spoznaji svojih i tuđih emocija u stresnim situacijama, te su iznijeli svoja iskustva u rješavanju emocionalnih i stresnih problema.

Učesnici seminara su dobili publikaciju "Dnevnik emocija" koju je pripremila profesorica pedagogije i psihologije Snježana Petraš, a koja je nastala u toku realizacije projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje". Publikacija će im pomoći da nauče kontrolisati i razumijeti emocije.
U drugom dijelu seminara profesorica doc. dr. Zilka Spahić Šiljak je prisutne upoznala sa mindfulness-om, jednom od najmoćnijih metoda treniranja pažnje čiji je osnovni cilj prisutnost ovdje i sada. Pored meditacija koje su radili tokom ovog dijela seminara, a koje su ih naučile disanju, kontroli misli, prisutnosti u sada, radili su i tehniku budnogt srca. Naučili su koliko je bitno biti sam sa sobom i raditi na osvještavanju ljubavi prema sebi.
"Ako ne volite sebe, ne možete voljeti ni druge. Ako niste dobri prema sebi, ne možete biti dobri ni prema drugim ljudima.", naglasila je doc. dr. Zilka Spahić Šiljak.