Mart 2019

NIRA LIDERI TRENING ODRŽAN NA PRAVNOM FAKULTETU
UNIVERZITETA U ZENICI


16. i 17. marta 2019. godine, održan je trening ličnog razvoja kao jedan od dva dijela NIRA lideri treninga koje organizira TPO Fondacija u suradnji sa Univerzitetom u Zenici. Studenti/-ice Pravnog, Ekonomskog, Filozofskog, Islamsko - pedagoškog, Mašinskog, Medicinskog i Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici su uspješno okončali trening ličnog razvoja. Pod parolom ''Svako je vrijedan poštovanja'', educirana trenerica Amra Delić je uvela studente/-ice u praksu razbijanja sputavanja pojedinca unutar bosanskohercegovačke kulture i tradicije. Delić je praktično pokazala i dokazala učesnicima da moramo prestati biti populacija koja nije trenirana da postavlja pitanja i da moramo prestati biti emocionalno nepismena kultura.

Dvodnevni trening uključivao je vježbe poput: ''Kako vidim sebe, kontrola ljutnje, nošenje sa stresom, traganje za identitetom, kako graditi samopouzdanje, kako poboljšati sliku o sebi, postavljanje granice, kako voljeti sebe, pesimističan i optimističan stav, prihvaćanje sebe, vjerovati u sebe, voljeti sebe, bolje upoznavanje sebe, Maslowljeva hijerarhija, (samo)realiziranje, (samo)motivacija, šta me pokreće, entuzijazam, odmažuće i pomažuće misli, tehnika dubokog disanja, komunikacijske vještine, prezentacijske vještine, svladavanje straha, treba, asertivnost, kako se zauzeti za sebe, JA - govor, aktivno i pasivno slušanje'' i mnoge druge vježbe i vještine suočavanja samih sa sobom.