Mart 2019

ANTISTRES SEMINARI ZA PEDAGOGE I NASTAVNIKE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


"Najveći problem je rad sa roditeljima", jednoglasno su se složili nastavnici i pedagozi na seminarima održanim u Mostaru 28. i 29. marta 2019. godine. Snježana Petraš prenijela im je svoje pozitivno iskustvo u radu s roditeljima i predložila im da uključe roditelje u školske aktivnosti i u izradu programa koji se odvijaju u školama. Do kraja polugodišta svi učesnici seminara u sva tri kanotona; SBK, KS i HNK praktikujući stečeno znanje i vještine na Antistres seminarima i koristeći "Dnevnik emocija" će odraditi radionice sa roditeljima i djecom u matičnim školama. Profesorica pedagogije i psihologije Snježana Petraš je istakla značaj stila roditeljskog odgoja u formiranju emocionalne inteligencije djeteta. Ukazala je i na značaj pismene i usmene komunikacije između djece i roditelja. Da li negativna ocjena utječe motivirijaće na dijete je jedna od tema kojoj se posvetila pažnja na ovom seminaru. Učesnici seminara su iznijeli svoja iskustva koja se svode na to da u većini slučajeva negativna ocjena izaziva strah kod djece jer se plaše reakcije roditelja i blokiraju. A strahovi u djetetu izazivaju bijes ili uzburkane osjećaje, ometaju dječije misli, a time se smanjuje kapacitet radne i kratkoročne memorije zadužene za procesuiranje materijala u procesu učenja. U ovom dijelu seminara prisutni su naučili kako da pouče učenike sposobnostima pomoću kojih će identificirati svoje osjećaje i uspjevati efikasno komunicirati te nenasilno rješavati konflikte, donijeti ispravne odluke, razviti empatiju te ostati optimistični onda kada naiđu na prepreke.

U drugom dijelu seminara profesorica doc. dr. Zilka Spahić Šiljak je sa učesnicima seminara uradila vježbu "Ko sam ja?" koja im je pomogla da dođu do spoznaja koliko malo sebe poznaju, koliko se boje biti sami sa sobom i koliko se predstavljaju drugima onako kako žele da ih drugi dožive. Prisutni su se složili da je najteže biti sam sa sobom i da najčešće traže izgovore kako bi to izbjegli. Također im je teško reći: "Dosta je bilo!", već neke terete i razočarenja nose godinama sa sobom. Profesorica doc. dr. Zilka Spahić Šiljak im je osvijestila i razliku između strpljenja i trpljenja, te ih je upoznala sa mindfulness-om kako bi mi ukazala na značaj vremena sa sobom i prisutnosti u sada sa skinutim svim maskama koje imaju za druge. Pored meditacija koje su radili tokom ovog dijela seminara, a koje su ih naučile disanju, kontroli misli, prisutnosti u sada, radili su i tehniku budnog srca. Naučili su da nije sebično imati vrijeme za sebe jer samo tako mogu biti dobri i za druge. "Materijalne stvari donose kratkoročno stanje sreće, a dobročinstvo donosi sreću na dugoročne staze, što je jedno od osnovnih načela mindfulenss-a", naglasila je doc. dr. Zilka Spahić Šiljak.