April 2019

#AgainNeverAgain
SIMPOZIJ "SJEĆANJE, TRAUMA I ISKUSTVENO UČENJE"

Simpozij "Sjećanje, trauma i iskustveno učenje" će se održati u periodu od 27.5. do 29.5. 2019. godine na Univerzitetu Turku u Finskoj. Cilj Simpozija je da se predstave aktivnosti koje su provedene od strane članica konzorcija internacionalnog projekta Again Never Again - Podučavanje o prenosu traume i sjećanja kroz iskustveno učenje (Europe for Citizens Program Evropske komisije), među kojima je i TPO Fondacija.
TPO Fondacija kao aktivni član konzorcijuma projekta implementirala je interaktivnu radionicu sa nastavnicima i pedagozima sa područja Mostara s ciljem stimuliranja njihovog aktivnog učešća u ranom prepoznavanju transgeneracijskog prenosa traume kao i netolerancije kao faktora koji mogu onemogućiti nastavni proces. Tokom Simpozija, Alma Jeftić će predstaviti aktivnosti provedene u okviru radionice pod naslovom "Da li me slušaš? Transgeneracijski prenos traume i sjećanja: empatija i iskustveno učenje kao izazovi nastavnog procesa", a koja je imala za cilj osnažiti nastavnike i pedagoge iz osnovnih škola sa područja Mostara da uoče dosadašnje probleme sa kojima se susreću u školi i nastavnom procesu a koji su posljedica prenosa traumatskih sjećanja, stereotipa i predrasuda, te načina na koje trebaju u takvim situacijama postupati.
Pored članica konzorcijuma, tokom Simpozija svoja istraživanja će predstaviti istraživačice i istraživači koji se u svom radu bave transgeneracijskim prenosom traume i ulogom iskustvenog učenja.

Detaljni program Simpozija nalazi se na ovom linku: https://againneveragain.eu/article-item/18/