Maj 2019

ČETVRTI NIRA LIDERI TRENING
LIČNOG RAZVOJA U TUZLI


18. i 19. maja 2019, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, TPO Fondacija je održala četvrtu i posljednju obuku ličnog razvoja, vođenu trenericom Amrom Delić. Učesnici ovoga puta bile su članice udruženja Naš glas, studenti Univerziteta u Tuzli kao i nekolicina mladih srednjoškolskog uzrasta koji su pokazali izniman interes za treningom na kojem je trenerica poručila učesnicima da su hrabriji nego što misle.

Učesnici su sa trenericom radili različite radionice, učili o sebstvu, tipovima ličnosti, samoupoznavanju, detektovanju izazova, samoprocjeni, optimizmu, samopriznanju, vjerovanju u sebe, motivima ''biti'' i ''imati'', riječima ''uvijek'' i ''nikad'', te upravljanju, mjerenju, suočavanju i nošenju sa stresom.