Avgust 2019

DRUGI EMIL TRENING: JAČANJE INTERKULTURALNIH I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA


Dijalog, mir i razumijevanje se grade tako što osnažujemo svoje interkulturalne i međureligijske kompetencije, što je i bila tema prvog dvodnevnog treninga za nastavnike koji je TPO Fondacija organizirala 17., 18., 19. i 20. avgusta 2019. godine u Sarajevu. Trening je dio EMIL (Empowerment of Multireligious and Intercultural Learning) programa, a vodili su ga iskusni treneri Ana Marija i Otto Raffai, dok su učesnici bili nastavnici i profesori iz pet kantona (podijeljenih u dvije grupe): HNK, SBK, TK, ZDK i KS.

Teme treninga su bili izazovni pristupi poučavanju učenika i učenica tabu temama poput homoseksualizma, izbora između kulture religija i vjeronauka, pitanja mjesta za molitvu u sklopu sa javnom institucijom i kakav okvir to donosi sa sobom, pitanja podučavanja jedne grupe temama koje dolaze iz druge grupe (na islamskom vjeronauku da se podučavaju ''katoličke'' ili druge religije teme). Veliki dio vremena su treneri izdvojili da pokažu učesnicima i učesnicama da sve što čovjek kaže mjeri iz svog sistema vrijednosti i progovara o sebi.