Septembar 2019

TREĆI EMIL TRENING O JAČANJU INTERKULTURALNIH
I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA


U nastavku EMIL treninga, ključna pitanja su bila kako se suočavati sa kontroverznim i rubnim temama današnjice i na koji način otvarati dijalog različitih svjetonazora. 22.9.2019. u Sarajevu je održan treći EMIL trening o jačanju interkulturalnih i međureligijskih kompetencija profesora/ica društvenih znanosti.

Profesori/ce su prezentirali svoj interkululturalni kontinuum  u kojem su pokazali na koji način se može izaći iz monokulturne u interkulturalnu perspektivu.