Oktobar 2019

DRUGI SOKRATOV KAFE U ZENICI: KOJEG JE RODA BOG?


U Zenici je 23.10.2019. održan drugi Sokratov kafe o temi Kojeg je roda Bog?. Facilitator je bio Nikola Vučić. Učesnici su bili mladi Zeničani koji su ispitivali rodnost Boga - od interpretacije do društvene prakse obličene u hijerarhijskom disbalansu. Stoga su dominantna pitanja bila Koliko je Bog misliva kategorija? Zašto je u interpretacijama svetih tekstova Bog rodan - uvijek On?

Zašto su i kako učenjaci vijekovima prikazivali Boga? Zašto je Bog u jeziku muškog roda? Učesnici su propitivanje priveli kraju tezom da je iskrivljenom slikom Boga stigmatizirana žena i da se u ime Boga čini zlo te da je nužno novo ponovljeno čitanje svetih tekstova.