Oktobar 2019

DRUGI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: KOJEG JE RODA BOG?


''Da li su ranija društva propitivala / imala potrebu da propituju rod Boga?'' je pitanje koje se propitivalo 24.10.2019. na drugom Sokratovom kafeu u Kamernom teatru u Sarajevu, inspirisano temom kojeg je roda Bog? Facilitator je bio Nikola Vučić. Učesnici su propitivali granice rodnosti metafizičkog nemislivog subjekta te zašto je Bog u rukama muškog čitateljstva i tumačenja.

Neki su od učesnika istakli da zvanične institucije ne dozvoljavaju za Boga reći Ona iako se za Boga kaže da ''nit je rodio, nit je rođen''. Umjesto zaključka su se otvorila nova pitanja poput promišljanja o činjenici da metafizičko klizi izvan granica jezika i da kao takvo služi kao ideološki aparat.