Oktobar 2019

DRUGI SOKRATOV KAFE U TUZLI


''Ko kaže da Bog uopće postoji?" je pitanje koje je jedan od učesnika postavio 30.10. 2019. na Sokratovom kafeu u Tuzli na temu: "Kojeg je roda Bog?", a kojom je facilitirala Azra Imširović.
Prisutni su smatrali da bi se prije svega trebalo propitati postojanje Boga i da bi se mnogima trebala objasniti razlika između spola i roda, pa tek onda propitivati zašto je Bog prikazan u muškom rodu.
Složili su se da se Bog kroz sve religije prikazuje u muškom rodu i da problem nije u tome, nego je problem što se na osnovu toga ženi daje manja vrijednost. Učesnici su se zapitali da li bi žena imala veću vrijednost da se o bogu govori u ženskom rodu, mišljenja su bila podjeljena.

Jedna od učesnica je iznijela konstataciju da ne vidi razlog da se bog i rod stavljaju u istoj rečenici.
Iako su mišljenja, konstatacije, promišljanja nakon propitivanja bile različite, svi zajedno su zaključili da je poenta upravo u tome, da se prihvati drugo i drugačije bez osuđivanja. Da li su ranija društva propitivala / imala potrebu da propituju rod Boga?'' je pitanje koje se propitivalo 24.10.2019. na drugom Sokratovom kafeu u Kamernom teatru u Sarajevu, inspirisano temom kojeg je roda Bog? Facilitator je bio Nikola Vučić. Učesnici su propitivali granice rodnosti metafizičkog nemislivog subjekta te zašto je Bog u rukama muškog čitateljstva i tumačenja.